princip a výhody | telefonní ústředny

 
 
 
 

Na úvod » Voip telefonie » princip a výhody

princip a výhody

princip a výhody internetového telefonování

PRINCIP A VÝHODY INTERNETOVÉ TELEFONIE

VoIP (Voice over Internet Protocol)

Zjednodušeně řečeno jde o technologii umožňující telefonování prostřednictvím Internetu (VoIPoperátora).
=> K telefonování lze využít počítač, který však musí být stále zapnutý.
=> Pohodlnější možnost jak využívat VoIP je pořízení IP telefonu nebo IP brány pro připojení běžného telefonu.

Telefonování se pak téměř neliší od klasické telefonie.
Zákazníci obdrží plnohodnotné telefonní číslo a volají přes VoIP i do pevných a mobilních sítí (za výhodnější tarify než běžní operátoři), aniž by museli mít zapnutý počítač.

PŘÍNOSY VOIP TELEFONIE

Výrazný pokles nákladů na telefonování – po zavedení VoIP ušetříte 30 – 60% na hovorném a navíc neplatíte žádné paušální poplatky za pevnou linku.
Volání zdarma - ve vlastní síti jsou u všech VoIP operátorů hovory zdarma. To využijete zejména při volání mezi firemními pobočkami.
Vzdálená administrativa jednoduchá a pohodlná správa IP zařízení přes internetový prohlížeč.
Možnost propojení VoIP s firemními systémy zefektivnění a zjednodušení telefonické komunikace s partnery.
Vybavenost IP telefonů oproti analogovým telefonům poskytují IP telefony řadu nadstandardních funkcí.
Jednoduchá a srozumitelná obsluha IP telefonů intuitivní ovládání telefonních přístrojů.
Přenositelnost čísel máte možnost převézt své současné číslo na VoIP účet.

TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO ZAVEDENÍ VOIP TELEFONIE

• Internetové připojení, minimální doporučená rychlost připojení je 128kb/s. Dial-up ani GPRS nejsou pro tuto službu dostačující.
• IP telefon, nebo IP brána + klasický analogový telefon, nebo počítač vybaven patřičným programem (SJphone, X-Lite atd.).
• VoIP účet (tel. číslo) u jakéhokoliv VoIP operátora

 

Základní rysy VoIP řešení

VoIP (zkratka pocházející z anglického „Voice over Internet Protocol“) je přenos hlasu prostřednictvím IP sítě. Řešení funguje na jednoduchém principu, kdy se hlas jako analogový signál vstupující do telefonu „zdigitalizuje“, přenese po IP síti až na telefon volaného, zde se z digitální formy zpět převede na analogový signál a telefon jej reprodukuje do sluchátka.

Jestli umíme internet chápat i jako telekomunikační přípojku, proč ho nevyužít pro telefonování? Základní princip přenosu hlasu je možno aplikovat různým způsobem. V současnosti lze telefonovat prostřednictvím různých komunikátorů (ICQ, MSN, Skype apod.), ale také plnohodnotnou telefonií, která je součástí veřejné telefonní sítě. V tomto článku se budeme zabývat telefonií na bázi nejrozšířenějšího protokolu SIP. SIP (Session Initiation Protocol - česky protokol pro inicializaci relací), zprostředkovává telefonní signalizaci v internetové telefonii. Oproti klasické telefonii (analogové nebo ISDN linky) není třeba mezi telefony a ústřednou zřizovat samostatné metalické vedení.

Jelikož jde o komerčně nabízené služby, jsou hovory zpoplatněny. Oproti klasickým pevným linkám jsou u VoIP poplatky nesporně nižší. Nasazené VoIP řešení tak zákazníkovi přináší úsporu až 60% (v některých případech i více) oproti běžné telefonii postavené na pevných linkách. A i vy máte příležitost získat z každého řešení, které dodáte zákazníkovi, pravidelnou marži (0.05 – 0.30 Kč/min) na jeho provolávce a servisních službách. Výše marže z provolávky závisí na objemu velkoobchodně nakupovaných služeb a ostatních podmínkách dohodnutých s VoIP operátorem. Poskytnutím této služby vašemu zákazníkovi se stáváte alternativním VoIP operátorem. Pokud nechcete investovat do vlastní technologie, můžete využít nabídky virtuálních ústředen poskytovaných ostatními VoIP operátory, kteří tuto možnost nabízejí.

Argumenty pro zákazníky

Výhodou je, že není třeba pro připojení telefonů zřizovat a udržovat samostatné dráty, proto se u VoIP telefonie Cisco SPA 525G je bezdrátový stolní IP telefon s bluetooth určený malým a středně velkým firmám.neplatí paušály a minutové poplatky za hovor jsou též nesrovnatelně nižší než u klasické telefonie. (Výjimku tvoří připojení firemní pobočkové ústředny s blokem čísel, kde se platí paušál za blok čísel). Stejně jako u pevných linek i u VoIPu platí přenositelnost čísel i celých bloků čísel. Takže pro zákazníka se po této stránce nic nemění.

V České republice ceny volání po VoIP začínají na 0,44 Kč/min do pevných sítí (ve špičce) a u zahraničního volání jsou ceny ještě nižší, a to již od 0,15 Kč/min (ve špičce). I volání na mobily je mnohdy výhodnější než volání z mobilu na mobil (mezi českými operátory) – od 2,70 Kč/min a do zahraničí na mobil dokonce od 0,23 Kč/min. Dalším silným argumentem proč nasadit VoIP, je volání zdarma mezi pobočkami společnosti. Toho dosáhneme propojením VoIP ústředen přes internet. Obdobně je to i s voláním v rámci sítě jednoho operátora, kde je volání taktéž zdarma.

 

Volba produktů pro zřízení telefonování přes internet závisí na několika faktorech. Předně jde o velikost zákazníka a počet telefonů, které bude chtít využívat. Pro správný výběr VoIP ústředny je potřebný popis požadavků na řešení - jestli se bude jen volat, nebo bude potřeba řešit i nahrávání hovorů, používání vzdáleného telefonního seznamu, atd. Od souběžného počtu volání se také odvíjí potřebná rychlost internetové konektivity a v neposlední řadě je potřeba dbát i na bezpečnost.

 

Budeme-li zřizovat VoIP telefonii do domácnosti nebo pro živnostníka (do počtu zhruba 5 telefonů), tak si vystačíme např. s internetovou přípojkou přes ADSL linku a příslušným počtem IP telefonů. Chceme-li ušetřit vstupní náklady a nepotřebujeme-li komfort, který nabízí VoIP pbú či klasické pbú, použijeme VoIP bránu a klasický telefon. Na českém trhu je hodně operátorů, kteří nabízí VoIP volání s různými podmínkami. Jde jen o to, jaké požadavky má zákazník na služby a podle toho se vybere vhodný VoIP operátor.

Zřizujeme-li VoIP telefonii ve firmě, situace je složitější, protože je třeba připojit větší množství telefonů (zpravidla podle počtu zaměstnanců) a také je nutné nasadit pobočkovou ústřednu, aby bylo možné přepojovat hovory v rámci lokální technologie nebo mezi centrem firmy a pobočkami.

Co se týká požadavků na internetovou přípojku, budeme potřebovat vysokorychlostní stabilní připojení (optika, profesionální bezdrátový spoj apod.).  Jako vodítko pro zvolení optimální rychlosti připojení můžete použít následující pravidlo: Počet souběžných hovorů (hovorových kanálů) k počtu instalovaných telefonů je v poměru 1:10.

Jeden hovorový kanál potřebuje šířku pásma internetové konektivity v závislosti na použitém komprimačním kodeku. Pro kodek G.711 je třeba 90kbit/s  pro jeden směr, při použití úsporného kodeku G.729 je náročnost 30kbit/s. Dále je velmi vhodné pobočkovou ústřednu připojit provolbovým blokem čísel, tzv. TRUNKu, do veřejné VoIP sítě. Provolbové bloky se zřizují v těchto počtech: 5, 10, 20, 50, 100 a násobky 100.

Jak vybrat telefony a pobočkovou ústřednu?

Telefony se rozdělují podle charakteristiky provozu: softwarové telefony, pro domácí a běžné kancelářské použití, komfortní manažerské telefony s nadstandardními funkcemi, telefony pro sekretářky a  operátorky s přídavným tlačítkovým modulem a telefony určené pro velké zatížení v callcentrech. Nejznámější značky na českém trhu jsou Aastra, Grandstream, Interbell, Linksys, Polycom, Siemens, Well a další.

WELL 3195IF je příkladem jednoduchého IP telefonu s plnohodnotným českým prostředím.

Pobočkové ústředny se vyrábějí od základních typů v podobě „malé krabičky“, přes ústředny umožňující hybridní nasazení společně s analogovými či ISDN porty až po velké SIP servery a IP systémy, které v sobě integrují záznamníky, nahrávací zařízení, hlasové automaty nebo dokonce i informační systémy. S výběrem pobočkové ústředny je více než vhodné obrátit se na profesionály z oboru. Všichni distributoři nebo prodejci VoIP systémů mají ve své nabídce ucelenou řadu ústředen od těch nejmenších pro pár uživatelů, až po velké operátorské řešení pro tisíce klientů.

 

služby a volba VoIP operátora

Jaké služby a VoIP operátora zvolit?

Zřizujete-li IP telefonii pro malou firmu (2-3 zaměstnanci), kde nejsou požadovány funkce pobočkové ústředny, zvolte Well VoIP tel. ústředna ePBX-100 má funkce běžné analogové ústředny. Kapacita: Do 100 účastníků (poboček) Garantováno 13 současných hovorů v průchozím režimu (routed mode), při zapojení jen přes WAN (direct mode) zvládne 30. sólo telefony a ke každému z nich SIP účet. Pokud jsou požadovány funkce PBX (pobočková telefonní ústředna), je možné využít nabídky virtuální ústředny. Firmy, které chtějí investovat do své vlastní PBX pak mohou zakoupit IP PBX ve formě „malé krabičky“. Tyto ústředny mají výhodu v tom, že vynikají velmi nízkou spotřebou a neobsahují harddisk. Jejich cena se přitom pohybuje do 10 000 Kč. Lze také použít klasickou pbú.

Pro náročnější implemenace u středních a velkých firem jsou v nabídce IP systémy, které jsou nejčastěji postaveny na bázi dedikovaného serveru. Tyto systémy kromě běžných funkcí mají integrováno nahrávání hovorů, voicemail (záznamník s výstupem do e-mailu), interaktivní hlasové menu, volací fronty až po funkce propojení s podnikovým informačním systémem.

Pobočkové ústředny se připojují tzv. SIP trunkem neboli blokem tel. čísel s odpovídajícím počtem souběžných volacích kanálů. Toto připojení zároveň umožňuje přímou provolbu až na stůl účastníka nazývaného DDI.

Jak zvolit vhodného VoIP operátora? Obvykle podle ceny hovorného a použité tarifikace (1+1, 60+1 vteřin), typu nabízených účtů PREPAID (kreditní systém) nebo POSTPAY (měsíční vyúčtování), ale svou roli mohou hrát i technické parametry, jako například zda podporuje úsporné kodeky. Podpora úsporných kodeků (G729, G726 apod.) totiž umožňuje při zachování rychlosti internetové konektivity navýšit počet souběžných hovorů oproti základnímu G711. Z dalších služeb nabízených operátory je pak vhodné zohlednit možnost přesměrování hovorů, možnost faxování a podpora rychlého faxového protokolu T.38.

K výběru VoIP operátora lze využít webové stánky http://www.xphonet.cz které jsou souhrnem informací o poskytovatelích, jejich službách a také se na nich můžete dozvědět, zda je poskytovatel autonomní nebo jen virtuální.

Zvládnu sám instalaci?Instalaci samotného telefonu zvládne technicky erudovaný pracovník s manuálem k zařízení, případně se může obrátit na technickou podporu dodavatele.

Instalaci samotného telefonu zvládne technicky erudovaný pracovník s manuálem k zařízení, případně se může obrátit na technickou podporu dodavatele. Pobočkové ústředny by měli instalovat řádně proškolení, nejlépe certifikovaní pracovníci. Instalace ve velkých firmách a callcentrech svěřte technikům dodavatele ústředny. Při implementaci VoIP je nutné se řídit doporučením firem implementující VoIP telefonii v souvislosti s firemní síťovou technologií a hlavně z pohledu zabezpečení. Hledisko síťové infrastruktury obnáší použití kvalitních aktivních síťových prvků z důvodu zajištění kvality hovorů. Hledisko bezpečnosti je nutné nepodceňovat a rozšířit zavedenou firemní bezpečnostní politiku i o hlasové služby.

.

 

úskalí telefonování přes internet

 Jako každá technologie má ale i „telefonování přes internet“ svá úskalí. Na co si tedy dát pozor?

Problematiku kvalitní implementace VoIP telefonie můžeme rozdělit na dvě oblasti. První je kvalitní síťová infrastruktura a internetová přípojka. Za druhou důležitou oblast se pak považuje komplexní zabezpečení podnikové (privátní) sítě proti hrozbám internetu.

Síťová infrastruktura a internetová přípojka

Při implementaci VoIP telefonie do stávající síťové infrastruktury je důležité mít na paměti to, že VoIP telefonie je komunikace závislá na čase doručování IP paketů. Z tohoto důvodu je třeba zákazníkovi zajistit internetovou přípojku, u které má garantovány tyto parametry:

- Ztrátovost paketů nesmí být vyšší než 1 %.

- Zpoždění (latence, tedy doba potřebná k tomu, aby paket dorazil ze svého zdroje do místa určení) nesmí v jednom směru překročit 150 ms.

- Časová nestabilita (jitter, tedy následek nerovnoměrného příchodu paketů, není způsoben ztrátou paketů, ale z pohledu hlasu může takto vyznít a vytvářet mezery v hovoru) nesmí překročit 30 ms.

Nejčastější příčinou nekvalitní VoIP telefonie je nestabilní internetová přípojka, např. WiFi 2.4Ghz, kde vlivem velkého rušení nebo přetížení dochází v lepším případě ke snížení srozumitelnosti tzv. „polykání slabik“ až k rozpadání hovorů.

Velikou roli tvoří hraniční směrovač (router) mezi internetem a lokální sítí, kde vzniká úzké místo mezi rychlostí lokální sítě a rychlostí internetu. Toto zařízení musí podporovat QoS (prioritizaci hlasových paketů před ostatními daty), aby byl hovor kontinuální a srozumitelný. Při nasazení VoIP v podnikové sféře je telefonie součástí LAN sítě. Takovéto síti říkáme „konvergovaná síť“. Konvergované sítě mohou přenášet kromě dat a hlasu ještě videohovory nebo streamy z bezpečnostního kamerového systému. V tomto případě se neobejdeme bez managovatelných switchů a směrovačů které nám zajistí správnou prioritu paketů již na úrovni vnitřní sítě. Dále je třeba počítat s tím, že budeme pro potřeby firmy muset zajistit pokročilé telefonní funkce, tedy přibude nám do infrastruktury server, na kterém poběží software zajišťující telefonní funkce.

Zabezpečení podnikové sítě

V dnešní době, kdy jsou firmy i domácnosti připojeny k internetu permanentně, je důležité nepodceňovat hrozby internetu a tím chránit životně důležitá data. Z tohoto důvodu je třeba nasadit mezi internetovou přípojku a vnitřní síť kvalitní a výkonný firewall. Není tímto myšleno např. na ADSL modemu zapnout základní funkce firewallu. Výkonné podnikové firewally mají často zavedeny moduly pro připojení zvenčí pomocí VPN tunelů (šifrovaná komunikace), antivirus, antispam, IDS (Intruder detection system), což je systém detekující nežádoucí aktivity přicházející z internetu a v případě útoku na firewall se dokáže aktivně bránit.

Ve firmách je důležité zavést bezpečnostní politiku pro všechny zaměstnance. To znamená jasně vymezit pravidla, co zaměstnanci mohou a nemohou využívat z internetových služeb, zda mohou či nikoli instalovat SW na počítače apod. Velkou roli má podnikový administrátor či správce sítě, který má jasně definovanou pracovní povinnost pravidelně a nejlépe denně kontrolovat provoz firewallu, VoIP ústředny a ostatních podnikových systémů včetně zálohování dat.

 
 
 
 
 
 
TOPlist TOPlist Umístění firmy Jaromír Kunický na mapě EDB